PROW 2014 2020 logo kolorflag yellow lowlogo FE 1

Firma „MARIA” Maria Winiewska jest Beneficjentem pomocy z EFRROW (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich), podziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Projekt „Rozwijanie działalności GoodTimeCzarter” zakłada rozbudowę floty jachtów czarterowych, wraz z silnikami, stworzenie firmowej strony internetowej (również w językach obcych: angielski, niemiecki, rosyjski) wraz z panelem rezerwacyjnym, zakup rowerów turystycznych. Celem projektu jest zwiększenie bazy klientów (również z poza granic Polski), połączenie turystyki wodnej z rowerową i promowanie regionu Kanału Elbląskiego.

Nasze jachty

Nasz Region

Nasze Video

Drogi wodne

Partnerzy