OPIS

petla zulawskaPętla Żuławska, to atrakcyjna, turystycznie i przyrodniczo, droga wodna łącząca ze sobą szlaki wodne Wisły, Martwej Wisły, Szkarpawy, Wisły Królewieckiej, Nogatu, Wisły Śmiałej, Wielkiej Świętej – Tugi, Motławy, Kanału Jagiellońskiego, rzeki Elbląg i Pasłęki, a także wody Zalewu Wiślanego. To 303 km niezapomnianej przygody. Warto zaznaczyć, że Pętla Żuławska to także element Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 biegnącej z Rotterdamu, przez berliński węzeł śródlądowych dróg wodnych, północną Polskę, do Kaliningradu, a dalej drogą wodną Niemna (Pregołą i Dejmą do Kłajpedy). Pętla Żuławska to w końcu sieć portów, przystani żeglarskich i pomostów cumowniczych o najwyższej jakości, które powstały w ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”, który został uznany za jedno z kluczowych przedsięwzięć turystycznych o znaczeniu ponadregionalnym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 Działanie 6.4 „Inwestycje w projekty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym”. Projekt realizowany jest przez partnerów samorządowych z województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz RZGW. Oprócz szlaków wodnych zgromadzonych wokół delty Wisły i infrastruktury dla turysty wodnego, Pętla Żuławska łączy ze sobą liczne atrakcje związane z dziedzictwem kulturowym Żuław Wiślanych. Na szlakach Pętli Żuławskiej występuje ogromna ilość zabytków hydrotechnicznych – śluzy, jazy, stacje pomp, mosty zwodzone, obrotowe, pontonowe. Wiele z nich jest niestety nieczynnych, choć w ostatnich latach dokonano napraw i uruchomienia niektórych (na Wiśle Królewieckiej). Mosty zwodzone znajdują się w Drewnicy, Rybinie, Sztutowie, obrotowe w Rybinie i przy śluzie Gdańska Głowa.

Żuławy ukształtowały się około 6000 lat temu, kiedy istniejącą niegdyś zatokę morską zaczęły wypełniać namuły niesione przez królową polskich rzek – Wisłę i inne mniejsze rzeki. Istnieje hipoteza, że nazwa Żuławy pochodzi właśnie od rzeczownika „żuł”, czyli namuł, osad rzeczny. To dzięki nim gleby Delty Wisły należą do najbardziej urodzajnych ziem w Polsce. Głównym ciekiem wodnym Żuław Wiślanych jest Wisła, która wraz z Nogatem dzieli je na trzy części: Żuławy Gdańskie, Wielkie i Elbląskie. Żuławy Gdańskie rozciągają się na zachód od linii Wisły, w dorzeczu Martwej Wisły i zajmują zachodnią część równiny deltowej między Pojezierzem Kaszubskim a Wisłą. Kolejny obszar zajmują Żuławy Wielkie, znajdujące się w dorzeczu Szkarpawy i innych rzek oraz Żuławy Elbląskie – zlokalizowane na wschód od Nogatu. Dziś Żuławy podzielone są administracyjnie między dwa województwa. Na wschód od Nogatu należą do Warmińsko-Mazurskiego, a na zachód od Nogatu do Pomorskiego.

Malowniczy krajobraz Żuław to równiny poprzecinane ciekami, ciągnące się po horyzont. To też jedyny obszar w Polsce częściowo znajdujący się poniżej poziomu morza. Właśnie tutaj, na Żuławach, w miejscowości Raczki Elbląskie, znajduje się najniżej położony punkt w Polsce, który sięga 1,8 m p.p.m. Ponadto prawie 30% obszaru Żuław Wiślanych zajmują depresje. Największe z nich znajdziemy wokół jeziora Druzno – 181 km2 powierzchni, oraz w okolicach Nowego Dworu Gdańskiego, obejmujące teren 152 km2. Warto w tym miejscu wspomnieć, że najwyższej położony teren żuławski, w Grabinach-Zameczku, wznosi się jedynie na 14,6 m n.p.m.

PĘTLA ŻUŁAWSKA
E - PRZEWODNIK

LOCJA


Pętla Żuławska, to trzy rzeki główne, Nogat, Wisła i Szkarpawa, to właśnie one tworzą naturalną pętlę. Na Nogacie i Szkarpawie tor wodny wyznaczają boje, na Wiśle znaki nawigacyjne brzegowe. Silny nurt, prąd występuje tylko na Wiśle, Nogat i Szkarpawa to raczej leniwie płynące rzeki.

NOGAT – o długości ok. 62km, kilometraż liczony od śluzy w Białej Górze. Inne śluzy rzeki to: Szonowo – między 14 a 15km; Rakowiec – 24km; Michałowo – 39km. Wszystkie mosty na Nogacie są stałe i na tyle wysokie, że przepływanie pod nimi nie powinno nastręczać problemów. Najniższy prześwit, to most w Kępkach na 51km i wynosi 3,3m. Tuż za nim, na wschodnim brzegu znajduje się wejście na Kanał Jagielloński – ok. 7km, prowadzący na rzekę Elbląg. Przy ujściu do Zalewu Wiślanego tworzy rozlewisko wraz ze Szkarpawą.

WISŁA – interesujący nas odcinek ma ok. 44km (od śluzy Biała Góra do śluzy Gdańska Głowa), rzeka nie jest uregulowana, niemniej jednak częściowo oznakowana, znakami brzegowymi (latem zasłonięte przez roślinność), pływamy zgodnie z oznakowaniem od brzegu do brzegu. Uważając na ostrogi, łachy, mielizny i silny prąd, przed wypłynięciem na rzekę warto zapoznać się z komunikatami nawigacyjnymi RZGW i prognozami pogody, rzeka potrafi zaskoczyć. Mosty z dużymi prześwitami, kilometr za mostem w Kiezmarku, na wschodnim brzegu, wejście do śluzy Gdańska Głowa. Nie cumujemy na dziko, bezpieczna przystań znajduje się w Tczewie.

SZKARPAWA – ok. 27km rzeka (kilometr zerowy to Gdańska Głowa). Mosty zwodzone, otwierane o ustalonych godzinach w Żuławkach – 3km i Rybinie – 15km. W Rybinie znajduje się rozgałęzienie szlaku, wejście na Wisłę Królewiecką rozpoczyna również most zwodzony. Most kolejki wąskotorowej, znajdujący się również w Rybinie jest z kolei zamykany o ustalonych godzinach.

Szalki boczne, Pętli to Wisła Królewiecka – 11km, prowadząca z Rybiny na Zalew Wiślany. Kanał Jagielloński – ok. 7km, z Nogatu do Elbląga.

Pełną LOCJĘ trasy znajdziesz TUTAJ.


RZEKI


wislaWISŁA, mówią o niej królowa polskich rzek i ostatnia dzika rzeka Europy. To siedlisko wielu gatunków ptaków, ostoja pięknej przyrody. Na interesującym nas odcinku – od Korzeniewa (867,7 km), aż do Tczewa (910 km), jest drogą wodną II klasy z gwarantowaną głębokością tranzytową 1,4 m. Od tego punktu aż do ujścia (na 941,3 km) ma III klasę żeglowności i gwarantowaną głębokość 1,6 m. Dolną Wisłą pływamy jak po uregulowanej rzece, od jednego brzegu do brzegu przeciwnego, następnie wzdłuż brzegu (od kilkuset metrów do kilku kilometrów, co zależy od ostrości łuku rzeki) do kolejnych znaków i przejścia na przeciwną stronę.

Uwaga! Płynąc wzdłuż brzegu trzeba zachować bezpieczną odległość (od kilkudziesięciu do 200 metrów), z uwagi na niebezpieczne ostrogi regulacyjne. Należy uważnie „czytać wodę” i analizować jej zaburzenia, gdyż podczas płynięcia z nurtem uderzenie w kamienie może być bardzo groźne.

Na dolnym odcinku Wisły obowiązuje oznakowanie brzegowe. Żeby nauczyć się je czytać warto zajrzeć do rozdziału „Porady kapitańskie”. Przy niskich stanach wody pływanie zgodnie ze znakami jest absolutnie konieczne! Oznaczenie brzegowe kończy się na 928 km – przed mostem w Kiezmarku. Od tego momentu można płynąć całą szerokością rzeki, oczywiście zachowując ostrożność. Znaki kilometrowe na białych tablicach nieregularnie pojawiają się na brzegach.

Postój

Brzegi Wisły są umocnione kamieniami, dlatego radzimy cumować przy nich wyłącznie w sytuacjach awaryjnych. Na postój warto poszukać piaszczystych zatoczek między ostrogami, uważając jednak na sieci rybackie.

Nurt

Wartki nurt Wisły (ok. 3 km/godz.) znacznie komplikuje szybkie manewry. Jak zyskać czas na zorientowanie się na rzece lub odszukanie znaków opisujemy w rozdziale PORADY KAPITAŃSKIE.

Wiatr

Zagrożeniem dla wodniaków może okazać się wiatr. Przy silnym wietrze północnym, czyli z Zatoki Gdańskiej, na wodzie tworzą się fale, dochodzące do 1 m wysokości. Gdy zawiewa od południa, trzeba znacznie zwiększyć obroty silnika, by pokonać prąd i fale.

Poziom wód

Problemem dla żeglugi po Wiśle są też wysokie stany wód i powodzie. Wówczas śluzy w Białej Górze, Gdańskiej Głowie, Przegalinie są zamykane, co odcina Wisłę od ramion delty i sprawia, że uchodzi w całości do Zatoki przez Przekop.

Uwaga! Wyjście na Zatokę Gdańską Przekopem to szlak dla doświadczonych żeglarzy. Fale, kamieniste brzegi, brak profesjonalnego oznakowania, zmienne głębokości na ujściu i liczne sieci rybackie każą zachować wzmożoną ostrożność.

OZNAKOWANIE NAWIGACYJNE WISŁY  

 

szkarpawaSZKARPAWA  przepięknie meandruje wśród żuławskich równin. Ma płaskie, porośnięte szuwarami brzegi, a znaczna część terenu na południe od niej to depresja. To wschodnie, krótsze ramię delty Wisły zaczyna się od śluzy Gdańska Głowa (932,20 km Wisły) i po 25,4 km uchodzi do Zalewu Wiślanego w pobliżu wsi Osłonka. W połowie swego biegu (po 15,3 km) Szkarpawa dzieli się swoimi wodami z Wisłą Królewiecką, która uchodzi do Zalewu Wiślanego, lecz nieco bardziej na północ. Droga żeglowna Szkarpawy zaliczana jest do II klasy, z gwarantowanym zanurzeniem na poziomie 1,6 m. Głębokość w nurcie dochodzi do 3,4 m i rzadko spada poniżej 2 m. Prąd jest prawie niewyczuwalny. Szkarpawa rozlewa się do 100 m szerokości, a szlak żeglowny, wyznaczony bakenami, wynosi 30 m.

Mosty

Szkarpawa jest rzeką wygodną do żeglugi. Wszystkie mosty są zwodzone lub obrotowe, otwierane w określonych godzinach i na prośbę żeglujących. Chcąc zmieścić się pod zamkniętym mostem musimy brać pod uwagę zmienny poziom wody. W krótkim czasie występują wahania do 1 m, ze względu na tzw. cofkę wód z Zalewu Wiślanego i Morza Bałtyckiego.

Śluza

Uwaga! W czasie wysokiego stanu wody na Wiśle śluza Gdańska Głowa może być zamknięta. W 2010 roku była nieczynna, aż dwa miesiące. Warto to sprawdzić przed planowanym rejsem.

Roślinność

W miarę możliwości należy pływać środkiem rzeki. Zmniejsza to ryzyko wkręcania w śrubę roślinności i wpłynięcia w sieci rybackie zastawione przy brzegach. Roślinność wodna bywa uciążliwa na rozlewisku między mostami w Rybinie oraz przy ujściu rzeki do Zalewu Wiślanego. Mniej intensywnie niż na Nogacie rozmnaża się tu salwinia – pływająca paproć wodna, tworząca gęste, zielone dywany.

Postój

Miejsce na postój znajdziemy bez problemu w zatoczkach między szuwarami. Na rzece jest też kilka wyznaczonych miejsc do cumowania.

Statki i barki

W sezonie, na całej Szkarpawie, kursuje statek wycieczkowy pod niemiecką banderą – Johannes Brahms. Jako żegluga komercyjna ma zawsze pierwszeństwo. Ponadto, ze względu na swoje gabaryty, jednostka ma ograniczoną manewrowość, a jego duża wyporność powoduje, że pcha przed sobą wodę wywołując różnicę poziomów między dziobem a rufą. Przy burtach pojawia się silny prąd, a za rufą poziom wody na jakiś czas spada, co może mieć niebagatelny wpływ na jachty o większym zanurzeniu. Przy spotkaniu z Brahmsem warto schować się w zatoczkę. Czasem na rzece można także napotkać statki towarowe, które zawsze mają pierwszeństwo.

  

wisla krolewieckaWISŁA KRÓLWIECKA jest odgałęzieniem Szkarpawy. To 11,5-kilometrowa droga wodna, prowadząca od miejscowości Rybina, przez Grochowo Pierwsze, Sztutowo, Kobylą Kępę do Zalewu Wiślanego. Przed laty wiódł tędy główny szlak komunikacyjny z Gdańska do Królewca. Potem stopniowo rzeka traciła na znaczeniu. Pod koniec lat siedemdziesiątych została zdegradowana do roli kanału melioracyjnego. W latach 2006–2008 przeprowadzono gruntowną odnowę tego szlaku. Naprawiono i uruchomiono oba mosty zwodzone (w Sztutowie i Rybinie), podniesiono linie wysokiego napięcia, pogłębiono oraz uregulowano brzegi i wały przeciwpowodziowe. W roku 2009 w Sztutowie powstała przystań żeglarska Marina Baltica, jedna z pierwszych w regionie. Mimo tych wszystkich zmian, płynąc tą rzeką mamy wrażenie, iż jest dzika i niedostępna, co dodaje jej uroku.

Dostępność

Jest dostępna dla wszystkich jachtów, które płyną Szkarpawą (zanurzenie do 1,6 metra). Jedynie spłycenia przy ujściu rzeki do Zalewu Wiślanego mogą stanowić przeszkodę dla jachtów balastowych z większym zanurzeniem.

Oznakowanie

Szlak nie jest oficjalną drogą wodną, a wzdłuż brzegów nie ma słupków kilometrowych. Nie ma także żadnych boi ani oznakowania nawigacyjnego.

Nurt i roślinność

Nurt jest prawie niewyczuwalny. Wisła Królewiecka, mimo stosunkowo szerokiego koryta, jest mocno zarośnięta, szczególnie na odcinku od Rybiny do wsi Grochowo Pierwsze. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury ma statut rzeki nieżeglownej. Okresowo, zwłaszcza w sierpniu, koryto pokryte jest dywanem paproci wodnej – salwinii. W całym biegu rzeki istnieje jednak, co najmniej pas 2 m wolny od zarośli. W miarę możliwości pływać środkiem rzeki.

 

rzeka elblagRZEKA ELBLĄG I KANAŁ JAGIELLOŃSKI, Rzeka Elbląg, zwana jest potocznie Elblążką. Jej długość wynosi około 20 kilometrów. Niektóre źródła podają inne dane (16–17,7 km), a różnica jest związana z końcowym odcinkiem – jedni za ujście rzeki do Zalewu Wiślanego uznają główkę czerwoną, a inni – zieloną. Jest ważną arterią, łączy bowiem szlak Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego z Elblągiem i Zalewem Wiślanym. Wpadają do niej Tina i Fiszewka. Do Nogatu (i dalej także do Zalewu) prowadzi od Elblążki Kanał Jagielloński, mający swój początek na granicy Elbląga. Żegluga po kanale nie sprawia specjalnych kłopotów. Większość brzegów jest porośnięta trzciną, na długich odcinkach kanał jest umocniony drewnianymi palikami. Krajobraz wokół to przeważnie pola uprawne. Na całym szlaku sporo wędkarzy. Przed laty w miejscu obecnych wrót przeciwpowodziowych w Bielniku znajdowały się aż dwie śluzy – dla mniejszych i większych jednostek.

Kanał Jagielloński i Nogat jako alternatywny szlak wodny z Elbląga na Zalew Wiślany

Podstawową drogą wodną z Elbląga na Zalew Wiślany jest Elblążka. Jednak położony w Nowakowie most pontonowy, w razie zbyt wysokich lub zbyt niskich stanów wody, nie jest otwierany. Alternatywną trasą na Zalew Wiślany z Elbląga jest Kanał Jagielloński i Nogat.

 

nogatNOGAT to typowa żuławska rzeka, ze śladami pierwotnej przyrody i unikatowymi zabytkami po obu brzegach. Jest prawym ramieniem delty Wisły. Zaczyna się na jej 886,6 kilometrze w Białej Górze i po 62 kilometrach wpada do  Zalewu Wiślanego. Nogat prowadzi zaledwie 3 procent wód Wisły do ujścia, stąd też jego niewielki, leniwy prąd, który odróżnia go od królowej polskich rzek. Szerokość Nogatu waha się od 80 do 200 metrów, natomiast szerokość wyznakowanego bakenami (bojami) szlaku żeglownego to około 30 metrów. Płynąc z nurtem zostawiamy zielone bakeny po lewej, a czerwone po prawej stronie naszej łodzi. Na brzegach, stosunkowo rzadko, pojawiają się białe tablice z oznakowaniem kilometrowym.

 Głębokość

Nogat zaliczany jest do żeglownych dróg wodnych II klasy i dzieli się na dwa odcinki:

  • pierwszy, skanalizowany – od śluzy w Białej Górze, przez dwie kolejne w Szonowie i Rakowcu, aż po stopień wodny w Michałowie na 38 km. Zanurzenie maksymalne na tym odcinku wynosi 1,6 m.
  • drugi, aż do ujścia do Zalewu Wiślanego (62 km), na którym Nogat jest rzeką żeglowną wolno płynącą – zanurzenie maksymalnie to 1,4 m.

Linie wysokiego napięcia i mosty

Szlak wodny Nogatu nie powinien przysporzyć trudności nawigacyjnych. Najniższa linia wysokiego napięcia znajduje się na wysokości 12,3 m. Najniższy most to most w Kępkach (50,8 km) o wysokości 3,3–3,7 m prześwitu w przęśle żeglownym (w zależności od poziomu wody).

Śluzy

Wszystkie śluzy na Nogacie mają podobne wymiary – ok. 57 m długości i ok. 9,5 m szerokości. Wyposażone w podwójne wrota, ale obsługa zwykle otwiera tylko jedne. Realna szerokość na wejściu i wyjściu to niecałe 5 m. Telefon do śluzowego pół godziny wcześniej daje pewność, że wrota będą otwarte i wpłyniemy do śluzy bez oczekiwania w awanporcie. Opłatę uiszczamy w komorze śluzy, przy górnym poziomie wody.

Roślinność

Płynąc Nogatem, należy trzymać się środka szlaku żeglownego. Zmniejsza to ryzyko wkręcenia w śrubę roślinności wodnej, w szczególności salwinii, paproci pływającej, która rośnie dziko na Nogatu. Najintensywniej kwitnie w drugiej połowie sierpnia i utrzymuje się na wodzie do końca września, a nawet października. Jej zbite dywany zalegają przed wrotami do śluz, utrudniając wpłynięcie. W związku z uruchomieniem elektrowni wodnych na śluzach w Szonowie i Michałowie na rzece pojawił się słaby prąd, prawie niewyczuwalny dla żeglujących, ale za to korzystny – roślinność i nie utrudnia przeprawy.

Cumowanie

Brzegi Nogatu są porośnięte szuwarami, między którymi można jednak znaleźć ładne plaże do cumowania i biwakowania.ŚLUZY


Na
Pętli Żuławskiej znajduje się 6 śluz umożliwiających pokonanie różnych poziomów rzek. Trzy pozwalają dostać się z Wisły na boczne drogi wodne: Przegalina na wody Gdańska, Biała Góra na Nogat i Gdańska Głowa na Szkarpawę. Trzy dodatkowe znajdują się na Nogacie.  Śluzowanie wymaga skupienia i dobrej organizacji. Wpłynięcie do śluzy najlepiej uzgodnić ok. pół godziny wcześniej z obsługą obiektu. Na każdym z jachtów znajdują się numery telefonów do obsługi.

sluza biala goraŚluza Biała Góra - połączenie Wisły z Nogatem. Śluza w Białej Górze jest pierwszą z czterech śluz tzw. kaskady Nogatu, w kierunku od Wisły do Zalewu Wiślanego. Kolejne to Szonowo, Rakowiec i Michałowo. Wymiary komór śluz są takie same lub bardzo podobne. W przypadku śluzy Biała Góra wynoszą: długość 57m, szerokość 9,53 m. Maksymalny spad (różnica poziomów) wynosi aż 4,10 m i jest największy wśród śluz na Nogacie Śluza Biała Góra jest śluzą komorową o konstrukcji betonowej, oblicowanej cegłą klinkierową z wrotami wspornymi dwuskrzydłowymi z mechanizmami o napędzie ręcznym. Komora jest napełniana i opróżniana przez kanały obiegowe, umieszczone symetrycznie w głowie górnej i dolnej. Zamknięcia kanałów stanowi ą zasuwy o napędzie ręcznym. Śluza ma nietypową konstrukcję dzięki czterem parom wrót wspornych (po dwie pary w głowie górnej i dolnej), które umożliwiają śluzowania jednostek zarówno przy stanach Wisły wyższych jak i niższych niż w Nogacie. Wrota śluzy to wrota wsporne dwuskrzydłowe, konstrukcji stalowej o poszyciu jednostronnym z blachy stalowej łączonej na nity. Bezpośrednio do głowy górnej śluzy przylega głowa wrót przeciwpowodziowych.

sluza gdanska glowaŚluza Gdańska Głowapołączenie Wisły ze Szkarpawą. To początek Szkarpawy. Jest to zabytkowa budowla. Kilka lat temu przeszła gruntowny remont a w 2004 roku modernizację, polegającą na zamontowaniu w głowie śluzy dodatkowych wrót - wynurzających się spod wody. Umożliwia to śluzowanie dużym, przeszło stumetrowym statkom pasażerskim. Od strony Wisły zbudowane są - wyraźnie wyższe od wrót śluzy - wrota przeciwpowodziowe. Chociaż najczęściej są one otwarte, to przy wysokiej, powodziowej wodzie oraz w sezonie zimowym są zamknięte na stałe. Długość komory to 61 m, szerokość 12,5 m, a maksymalny skok 3,0 m.

sluza przegalinaŚluza Przegalina – połączenie Wisły z wodami Gdańska. Kiedyś czynne były dwie śluzy jednocześnie – zabytkowa służyła do transportu tratew, nowa, zwana także Śluzą Południową – profesjonalnej żegludze. Od 1992 czynna jest tylko nowa śluza. Jest to nowoczesna, zautomatyzowana śluza, wybudowana w latach osiemdziesiątych. Jej wschodnie wrota od razu wybudowano na tyle duże, aby służyły także jako wrota przeciwpowodziowe. Śluza posiada sygnalizację świetlną. Długość urzytkowa komory to ponad 188 m, szerokość prawie 12, a maksymalny spad 2,5 m.

 

sluzy nogatuŚLUZY NOGATU Szonowo, Rakowiec i Michałowo są śluzami komorowymi o konstrukcji betonowej, oblicowanej cegłą klinkierową z wrotami wspornymi dwuskrzydłowymi z mechanizmami o napędzie ręcznym. Komora jest napełniana i opróżniana przez kanały obiegowe, umieszczone symetrycznie w głowie górnej i dolnej.


Śluza Szonowo:
długość 57,33 m, szerokość 9,58 m, maksymalny spad (różnica poziomów) wynosi 2,10 m. Wrota obsługiwane są ręcznie.

Śluza Rakowiec: długość 56,64 m, szerokość 9,60 m, maksymalny spad (różnica poziomów) jest największy wśród śluz na Nogacie i wynosi 2,85 m. Wrota obsługiwane są ręcznie. Oprócz śluzy jest oczywiście jaz, przy którym zlokalizowana jest elektrownia wodna.

Śluza Michałowo: długość 57m, szerokość 9,54 m, maksymalny spad (różnica poziomów) wynosi 2,40m. Wrota obsługiwane są ręcznie. Oprócz śluzy jest oczywiście jaz.

PRZYSTANIE

W ostatnich kilku latach powstało wiele marin i przystani na obszarze Pętli. Część została wyremontowana, część to zupełnie nowe inwestycje. Teraz wodniacy mają gdzie się zatrzymać, uzupełnić zapasy, skorzystać z prysznica i przenocować i mimo że tych miejsc jest coraz więcej, to została zachowana harmonia pomiędzy nowoczesnością i naturą. Poniżej przydatne informacje dotyczące kilku wybranych marin i przystani.

malborkMalbork - leżący na Żuławach Wiślanych nad rzeką Nogat z  39 tys. Mieszkańców, jest miejscem wartym odwiedzenia. Najważniejszym zabytkiem miasta jest Zamek Krzyżacki, którego budowę rozpoczęto w 1274 roku. W 1997 roku zamek został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.  Inne zabytki, które warto zwiedzić to: Stare Miasto z gotyckim kościołem Św. Jana Chrzciciela, Ratusz Staromiejski z XIV w. oraz zespół murów obronnych z dwiema średniowiecznymi bramami miejskimi oraz Szkołą Łacińską.  Turyści chętnie biorą udział w imprezach kulturalno - sportowych, np. w "Oblężeniu Malborka". Przystań Żeglarska „Park Północny” - Przystań żeglarska na rzece Nogat powstała w ramach regionalnego projektu „Pętla Żuławska”. Znajduje się ona 200 metrów za mostem kolejowym płynąc w górę rzeki. Przy kejach znajdujących się na przeciwko sanitariatów głębokość  wynosi: na zewnątrz około 2 metry, wewnątrz około 1 metra. Zewnętrzna keja po lewej stronie bosmanki znajduje się  na głębokości  1,5 metra, wewnątrz około 0,5 metra. Na rzece jest jeszcze kilka miejsc gdzie można bezpiecznie zacumować. Są to między innymi Kąpielisko Miejskie z funkcją przystani i Keja Postojowa przy Zamku.

tczewTczew - miasto powiatowe nad Wisłą w województwie Pomorskim. Położony jest w regionie Kociewie, drugim obok Kaszub regionie Pomorza Gdańskiego, należy do diecezji pelplińskiej. Ważny węzeł komunikacyjny Polski północnej, leżący przy skrzyżowaniu szlaku Śląsk-Bałtyk i Berlin-Królewiec. Pierwsza źródłowa wzmianka o Tczewie pochodzi z 1198 roku, kiedy to książę świecki Grzymisław nadał dobra ziemskie na Pomorzu gdańskim zakonowi Joannitów. W wystawionym dokumencie wymienił osadę Trsow. Przystań Jachtowa -  w Tczewie jest zlokalizowana przy ul. Wodnej 6 w ciągu bulwarów nadwiślańskich. Przystań dla statków pasażerskich to stały pomost na palach stalowych z liną cumowniczą o długości 102 metrów. Brzeg pod pomostem wykonany jest jako skarpa umocniona materacami gabionowymi. Wysunięcie pomostu w stronę nurtu rzeki pozwala cumować statkom o długości całkowitej (LOA) do 125 m. Za przystanią pasażerską w górę rzeki, we wnęce brzegowej zlokalizowany jest pomost dla jachtów i małych jednostek, wykonany z pływających pontonów betonowych, od strony brzegu prowadzonych na palach. Zapewnia bezpieczny postój jednostkom o małej wolnej burcie, niezależnie od zmiennych stanów wody. Długość pomostu zapewnia postój 10 jednostkom. Dostępne są ujęcia wody i przyłącze energii elektrycznej.

biala goraBiała Góra -  (niem. Weissenberg), wieś, położona w województwie pomorskim, w powiecie sztumskim, w gminie Sztum przy drodze wojewódzkiej nr 603. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa elbląskiego. Znajduje się tu śluza rozdzielająca Wisłę (dawną Leniwkę) i Nogat, dwa ramiona ujściowe Wisły. Do 1 września 1939 śluza stanowiła granicę pomiędzy Wolnym Miastem Gdańskiem i Niemcami. Przystań Jachtowa: stanowisko postojowe dla statku pasażerskiego oraz 5 miejsc postojowych dla jednostek turystycznych (jachtów żaglowych i motorowych) o długości od 7 m do 15m. Miejsca postojowe  zlokalizowano przy pomostach zbudowanych z zastosowaniem systemowych, ciągłych pomostów pływających na pływakach siatkobetonowych. zaplecze socjalne dla klientów mariny o powierzchni zabudowy 105,90m2 zlokalizowane w parterowym budynku, wyposażonym w niezbędne do funkcjonowania przystani pomieszczenia: pomieszczenia socjalne dla klientów mariny, toalety z natryskami, w tym osobną toaletę dla osoby niepełnoprawnej, aneks kuchenny. Poza zapleczem socjalnym dla klientów, w części kubaturowej przystani zlokalizowano pomieszczenie dla bosmana  oraz hangar zimowy na sprzęt wodny o powierzchni zabudowy 88,86m2.

drewnicaDrewnica - (niem. Schönbaum) – wieś, położona w województwie pomorskim, w powiecie nowodworskim, w gminie Stegna na obszarze Żuław Wiślanych. W latach 1945–1954 i 1973–1976 miejscowość była siedzibą gminy Drewnica. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa elbląskiego. We wsi znajduje się wiatrak przemiałowy typu koźlak z 1718. Inny wiatrak – z 1848 – funkcjonujący jako młyn i piekarnia, spłonął w latach 90. XX wieku. Istnieje tutaj czynny drogowy most zwodzony. Jedna z wielu przystani jakie powstały w ostatnich latach ze środków unijnych. Podobne przystanie powstały w Osłonce, Rybinie i wielu innych miejscach na całej Pętli Żuławskiej.

rybinaRybina -  (niem. Fischerbabke) wieś  położona w województwie pomorskim, w powiecie nowodworskim, w gminie Stegna na obszarze Żuław Wiślanych przy drodze wojewódzkiej nr  502 nad Szkarpawą i Wisłą Królewiecką. Wieś jest siedzibą sołectwa Rybina w którego skład wchodzi również miejscowość Popowo. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa elbląskiego. We wsi znajdują się trzy mosty zwodzone w tym jedyny w Polsce kolejowy most obrotowy na szlaku Żuławskiej Kolei Dojazdowej oraz dwa drogowe nad Szkarpawą oraz Wisłą Królewiecką. We wsi znajduje się również największa na Żuławach Wiślanych przepompownia wody Chłodniewo. Nowa przystań pasażersko-jachtowa w Rybinie została zbudowana w ramach II etapu projektu Pętla Żuławska. W budowie są jeszcze przystanie w Kątach Rybackich i Sztutowie. Przy długim nabrzeżu zmieści się od kilku do kilkunastu jachtów, cumujemy alngside (burtą).

oslonkaOsłonka -  wieś położona w województwie Pomorskim, w powiecie nowodworskim, w gminie Nowy Dwór Gdański na obszarze Żuław Wiślanych nad Szkarpawą. Wieś wchodzi w skład sołectwa Marzęcino. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa elbląskiego. We wsi znajduje się strategiczna stacja pomp, która nie dopuszcza do zalania dużej części Żuław. Przystań Żeglarska Osłonka została zbudowana w ramach projektu "Pętla Żuławska" w latach 2011/2012, przy zachodnim brzegu Szkarpawy.  Przystań podzielona jest wałem przeciwpowodziowym na dwie części - nadwodną i lądową. Przez wał przeciwpowodziowy na teren przystani i pomost prowadzą drewniane schody. To idealne miejsce na postój i nocleg w kilku kierunkach, dlatego Osłonka jest bardzo ważną przystanią dla żeglarzy. Dla płynących od strony Gdańska Szkarpawą, czy od strony Malborka Nogatem, umożliwi nocleg przed wypłynięciem na wody Zalewu Wiślanego. Dla żeglujących po Zalewie może być dodatkowym miejscem postoju lub portem schronienia (w przypadku załamania pogody), pomiędzy Kątami Rybackimi a Suchaczem. Dla żeglujących po okrężnym szlaku rzecznym Pętli Żuławskiej jest ważną przystanią etapową. Przy okazji budowy przystani odbudowano wał przeciwpowodziowy i przeprowadzono prace pogłębiarskie w rejonie podejścia z toru wodnego do przystani.

Zapraszamy do wirtualnego zwiedzania PRZYSTANI PĘTLI ŻUŁAWSKIEJ

 


Nasze jachty

Nasz Region

Nasze Video

Drogi wodne

Partnerzy