Warunki Wynajmu zawarte są w treści Umowy Najmu oraz w Szczegółowych Warunkach Najmu Kampera. Wszystkie dokumenty znajdują się w zakładce DO POBRANIA.

Kampery są wynajmowane tylko osobom powyżej 28 roku życia, posiadającym Prawo Jazdy kategorii B od co najmniej 5 lat. Najemca przejdzie kompleksowe szkolenie z obsługi Kampera w momencie jego przejęcia. Miejscem wydania z zdania Kampera jest Elbląg, istnieje możliwość podstawienia Kampera do 50km od Elbląga.

Przy wynajmach tygodniowych Kampery wydawane są w godzinach 1500 – 1700, po godzinie 1700 naliczamy dodatkową opłatę w wysokości 100pln netto. Kamper musi być zdany w kondycji zgodnej z Warunkami Najmu do godziny 1100, potem naliczana jest opłata 50pln netto za każdą rozpoczętą godzinę. Przy wynajmach krótszych niż siedem dni, godziny wydania i zdania ustalane są indywidualnie.

Kampera można zarezerwować mailowo lub telefonicznie: 

e mail: kontaktThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel: 608 455 390 lub 604 325 127

Po uzgodnieniu terminu i ceny otrzymacie Państwo umowę, którą należy wypełnić, podpisać i odesłać skan na nasz adres e mail. Po otrzymaniu wstępnej rezerwacji należy wpłacić 30% ceny w ciągu trzech dni roboczych na nr konta 14 1020 1752 0000 0002 0120 6002, pozostałą część opłaty należy wpłacić na 14 dni przed rozpoczęciem najmu. Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją warunków Umowy Najmu i Szczegółowych Warunków Najmu Kampera. Na 7 dni przed najmem należy wpłacić kaucję na to samo konto bankowe (w tytule: KAUCJA i nr umowy lub nazwisko) w wysokości 4000pln. Kaucja zostanie rozliczona i przesłana na Państwo konto do 7 dni po zakończonym najmie.

W cenie najmu otrzymacie Państwo:

  • Kamper gotowy do podróży: pełne zbiorniki na wodę i paliwo, naładowane akumulatory, pełna butla z gazem.
  • Ubezpieczenie AUTO CASCO, OC i ASSISTANCE.
  • Nie pobieramy opłaty serwisowej, jest ona dobrowolna (zobacz USŁUGI DODATKOWE)
  • Dzienny limit km - 400

W przypadku zdania Kampera niezgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Najmu zostaną naliczone dodatkowe opłaty:

  • Zdanie Kampera niesprzątniętego i niesklarowanego - 200pln netto.  
  • Zdanie Kampera z brudną toaletą chemiczną lub/i nieopróżnionym zbiornikiem na wodę szarą - 200pln netto.        
  • Zdanie Kampera z niepełnym zbiornikiem paliwa – koszt paliwa + 100pln netto.

Informacje o usługach dodatkowych i rabatach znajdziecie Państwo w zakładce OFERTA.

Partnerzy