CZEKAMY NA WAS W MIŁOMŁYNIE - PRZYSTAŃ NA WYSPIE

Rzeki

martwa wislaCharakterystyka rzek


 Martwa Wisła to dawne główne ramię ujściowe Wisły. Stało się „martwe”, po powstaniu Przekopu Wisły w Świbnie i odcięciu od głównego ujścia śluzami w Przegalinie i Pleniewie. Ta ostatnia została rozebrana po wojnie. Martwa Wisła stanowi ważny szlak wodny i umożliwia dotarcie do Gdańska od strony Wisły, z ominięciem wód morskich Zatoki Gdańskiej.
 
Wisła Śmiała powstała zimą 1840 r., wskutek przerwania pasa wydm nadmorskich przez spiętrzone lodem wody. Aż do wykopania Przekopu Wisły w 1895 r. miejsce to było głównym ujściem Wisły do morza. Nazywane jest także Przełomem Wisły Śmiałej lub Rozlewiskiem Wisły Śmiałej.
 
Motława to rzeka płynąca przez Żuławy Gdańskie i uchodząca do Martwej Wisły przy Polskim Haku. Pętla Żuławska obejmuje tylko ostatni, gdański, odcinek Motławy.
 
Ruch statków
Na całej trasie należy uważać na ruch statków – także morskich, holowników, pchaczy z barkami i innych jednostek profesjonalnej żeglugi. Ze względu na styk wodnych dróg śródlądowych z morskimi, oznakowanie nawigacyjne na większości szlaku jest kompatybilne z oznakowaniem morskim.
 
Mosty
Szlak Martwej Wisły rozpoczynamy od śluzy Przegalina. Stały most przy śluzie od 2012 jest już  zwodzony. Na trasie jest także most pontonowy w Sobieszewie (otwierany), a także, za Stogami, stałe mosty – wantowy, kolejowy obrotowy (nieotwierany) i Siennicki. Końcowy odcinek Martwej Wisły, to wody portowe i Polski Hak. Na obrotnicy, przy Polskim Haku, do wyboru są cztery kierunki:
1.    Na północ, Kanałem Kaszubskim – przez wody portowe do Wisłoujścia, Westerplatte i na Zatokę Gdańską.
2.    Na zachód, „właściwą” Martwą Wisłą – przez byłe tereny Stoczni Gdańskiej i portu gdańskiego (zakaz żeglugi), łącząc się ponownie z Kanałem Kaszubskim w pobliżu Westerplatte.
3.    Na południe wpłyniemy na Motławę, czyli na Stare Miasto w Gdańsku i do Mariny Szafarnia.
4.    Na wschód – wrócimy na Martwą Wisłę, w kierunku Górek Zachodnich, Sobieszewa i Przegaliny.
 
Mielizny, poza torem wodnym, zdarzają się na odcinku od śluzy Przegalina do mostu w Sobieszewie. Za Górkami Wschodnimi odcinek rzeki jest przebudowany i poszerzony na długości ok. 333 m do 51 m. Dawniej była tu śluza Pleniewo. Przy niesprzyjającym wietrze halsowanie może być tu utrudnione. Dalej jest znów szeroko, aż do mostu wantowego.
 
Na szlaku są liczne przystanie i porty. W 2012 oddano do użytku przystań Błotnik, nieopodal Przegaliny. Kilometr od śluzy możemy cumować w Wiślince, w przystaniach w okolicach Sobieszewa, w portach w Górkach Zachodnich, na Stogach, Rudnikach i w obrębie Starego Miasta. W przystaniach funkcjonują warsztaty szkutnicze, silnikowe, żaglomistrzowskie. Są slipy i dźwigi do wodowania jachtu.

 

źródło: petla-żuławska.pl

Kontakt

GoodTimeCzarter

ul.Cicha 4

14-400 Pasłęk

tel +48 608-455-390

tel.+48 604-325-127

kontakt@goodtimeczarter.pl

Licznik Odwiedzin

Dziś 1

Miesiąc 405

Od początku 15313

Odwiedza Nas

Odwiedza nas 28 gości oraz 0 użytkowników.