CZEKAMY NA WAS W MIŁOMŁYNIE - PRZYSTAŃ NA WYSPIE

Rzeki

WISŁA

wisla

Charakterystyka rzeki
Mówią o niej królowa polskich rzek i ostatnia dzika rzeka Europy. To siedlisko wielu gatunków ptaków, ostoja pięknej przyrody. Na interesującym nas odcinku – od Korzeniewa (867,7 km), aż do Tczewa (910 km), jest drogą wodną II klasy z gwarantowaną głębokością tranzytową 1,4 m. Od tego punktu aż do ujścia (na 941,3 km) ma III klasę żeglowności i gwarantowaną głębokość 1,6 m.
 Jak pływać
Dolną Wisłą pływamy jak po uregulowanej rzece, od jednego brzegu do brzegu przeciwnego, następnie wzdłuż brzegu (od kilkuset metrów do kilku kilometrów, co zależy od ostrości łuku rzeki) do kolejnych znaków i przejścia na przeciwną stronę.
 Uwaga! Płynąc wzdłuż brzegu trzeba zachować bezpieczną odległość (od kilkudziesięciu do 200 metrów), z uwagi na niebezpieczne ostrogi regulacyjne. Należy uważnie „czytać wodę” i analizować jej zaburzenia, gdyż podczas płynięcia z nurtem uderzenie w kamienie może być bardzo groźne.
 Na dolnym odcinku Wisły obowiązuje oznakowanie brzegowe. Żeby nauczyć się je czytać warto zajrzeć do rozdziału „Porady kapitańskie”. Przy niskich stanach wody pływanie zgodnie ze znakami jest absolutnie konieczne! Oznaczenie brzegowe kończy się na 928 km – przed mostem w Kiezmarku. Od tego momentu można płynąć całą szerokością rzeki, oczywiście zachowując ostrożność. Znaki kilometrowe na białych tablicach nieregularnie pojawiają się na brzegach.
 Postój
Brzegi Wisły są umocnione kamieniami, dlatego radzimy cumować przy nich wyłącznie w sytuacjach awaryjnych. Na postój warto poszukać piaszczystych zatoczek między ostrogami, uważając jednak na sieci rybackie.
 Nurt
Wartki nurt Wisły (ok. 3 km/godz.) znacznie komplikuje szybkie manewry. Jak zyskać czas na zorientowanie się na rzece lub odszukanie znaków opisujemy w rozdziale „Porady kapitańskie”.
 Linie wysokiego napięcia
Wszystkie linie wysokiego napięcia zawieszone są powyżej 14 m, a wysokość światła najniższego mostu, nawet przy wysokiej wodzie, wynosi blisko 7 m.
 Wiatr
Zagrożeniem dla wodniaków może okazać się wiatr. Przy silnym wietrze północnym, czyli z Zatoki Gdańskiej, na wodzie tworzą się fale, dochodzące do 1 m wysokości. Gdy zawiewa od południa, trzeba znacznie zwiększyć obroty silnika, by pokonać prąd i fale.
 Poziom wód
Problemem dla żeglugi po Wiśle są też wysokie stany wód i powodzie. Wówczas śluzy w Białej Górze, Gdańskiej Głowie, Przegalinie są zamykane, co odcina Wisłę od ramion delty i sprawia, że uchodzi w całości do Zatoki przez Przekop.
 
Uwaga! Wyjście na Zatokę Gdańską Przekopem to szlak dla doświadczonych żeglarzy. Fale, kamieniste brzegi, brak profesjonalnego oznakowania, zmienne głębokości na ujściu i liczne sieci rybackie każą zachować wzmożoną ostrożność.

SZKARPAWA

szkarpawaCharakterystyka rzeki
Szkarpawa przepięknie meandruje wśród żuławskich równin. Ma płaskie, porośnięte szuwarami brzegi, a znaczna część terenu na południe od niej to depresja. To wschodnie, krótsze ramię delty Wisły zaczyna się od śluzy Gdańska Głowa (932,20 km Wisły) i po 25,4 km uchodzi do Zalewu Wiślanego w pobliżu wsi Osłonka. W połowie swego biegu (po 15,3 km) Szkarpawa dzieli się swoimi wodami z Wisłą Królewiecką, która uchodzi do Zalewu Wiślanego, lecz nieco bardziej na północ.
 Głębokość i szerokość
Droga żeglowna Szkarpawy zaliczana jest do II klasy, z gwarantowanym zanurzeniem na poziomie 1,6 m. Głębokość w nurcie dochodzi do 3,4 m i rzadko spada poniżej 2 m. Prąd jest prawie niewyczuwalny. Szkarpawa rozlewa się do 100 m szerokości, a szlak żeglowny, wyznaczony bakenami, wynosi 30 m.
 Mosty
Szkarpawa jest rzeką wygodną do żeglugi. Wszystkie mosty są zwodzone lub obrotowe, otwierane w określonych godzinach i na prośbę żeglujących. Chcąc zmieścić się pod zamkniętym mostem musimy
brać pod uwagę zmienny poziom wody. W krótkim czasie występują wahania do 1 m, ze względu na tzw. cofkę wód z Zalewu Wiślanego i Morza Bałtyckiego.
 Linie wysokiego napięcia
Najniższa linia wysokiego napięcia zawieszona jest na wysokości 14 m.
Śluza
Uwaga! W czasie wysokiego stanu wody na Wiśle śluza Gdańska Głowa może być zamknięta. W 2010 roku była nieczynna, aż dwa miesiące. Warto to sprawdzić przed planowanym rejsem.
Roślinność
W miarę możliwości należy pływać środkiem rzeki. Zmniejsza to ryzyko wkręcania w śrubę roślinności i wpłynięcia w sieci rybackie zastawione przy brzegach. Roślinność wodna bywa uciążliwa na rozlewisku między mostami w Rybinie oraz przy ujściu rzeki do Zalewu Wiślanego. Mniej intensywnie niż na Nogacie rozmnaża się tu salwinia – pływająca paproć wodna, tworząca gęste, zielone dywany.
 Postój
Miejsce na postój znajdziemy bez problemu w zatoczkach między szuwarami. Na rzece jest też kilka wyznaczonych miejsc do cumowania.
Statki i barki
W sezonie, na całej Szkarpawie, kursuje statek wycieczkowy pod niemiecką banderą – Johannes Brahms. Jako żegluga komercyjna ma zawsze pierwszeństwo. Ponadto, ze względu na swoje gabaryty, jednostka ma ograniczoną manewrowość, a jego duża wyporność powoduje, że pcha przed sobą wodę wywołując różnicę poziomów między dziobem a rufą. Przy burtach pojawia się silny prąd, a za rufą poziom wody na jakiś czas spada, co może mieć niebagatelny wpływ na jachty o większym zanurzeniu. Przy spotkaniu z Brahmsem warto schować się w zatoczkę. Czasem na rzece można także napotkać statki towarowe, które zawsze mają pierwszeństwo.

WISŁA KRÓLEWIECKA

                                                                       Charakterystyka rzeki

w krolewieckaWisła Królewiecka jest odgałęzieniem Szkarpawy. To 11,5-kilometrowa droga wodna, prowadząca od miejscowości Rybina, przez Grochowo Pierwsze, Sztutowo, Kobylą Kępę do Zalewu Wiślanego. Przed laty wiódł tędy główny szlak komunikacyjny z Gdańska do Królewca. Potem stopniowo rzeka traciła na znaczeniu. Pod koniec lat siedemdziesiątych została zdegradowana do roli kanału melioracyjnego. W latach 2006–2008 przeprowadzono gruntowną odnowę tego szlaku. Naprawiono i uruchomiono oba mosty zwodzone (w Sztutowie i Rybinie), podniesiono linie wysokiego napięcia, pogłębiono oraz uregulowano brzegi i wały przeciwpowodziowe. W roku 2009 w Sztutowie powstała przystań żeglarska Marina Baltica, jedna z pierwszych w regionie. Mimo tych wszystkich zmian, płynąc tą rzeką mamy wrażenie, iż jest dzika i niedostępna, co dodaje jej uroku.
 Dostępność
Jest dostępna dla wszystkich jachtów, które płyną Szkarpawą (zanurzenie do 1,6 metra). Jedynie spłycenia przy ujściu rzeki do Zalewu Wiślanego mogą stanowić przeszkodę dla jachtów balastowych z większym zanurzeniem.
 Linie wysokiego napięcia
Linie energetyczne są obecnie wyższe niż na Szkarpawie (najniższa linia wysokiego napięcia na Wiśle Królewieckiej – 13,5 m, najniższa linia na Szkarpawie – 13 m).
 Oznakowanie
Szlak nie jest oficjalną drogą wodną, a wzdłuż brzegów nie ma słupków kilometrowych. Nie ma także żadnych boi ani oznakowania nawigacyjnego.
 Nurt i roślinność
Nurt jest prawie niewyczuwalny. Wisła Królewiecka, mimo stosunkowo szerokiego koryta, jest mocno zarośnięta, szczególnie na odcinku od Rybiny do wsi Grochowo Pierwsze. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury ma statut rzeki nieżeglownej. Okresowo, zwłaszcza w sierpniu, koryto pokryte jest dywanem paproci wodnej – salwinii. W całym biegu rzeki istnieje jednak, co najmniej pas 2 m wolny od zarośli. W miarę możliwości pływać środkiem rzeki.

RZEKA  ELBLĄG I KANAŁ JAGIELLOŃSKI

JAGIELONSKI

Charakterystyka rzeki
Rzeka Elbląg, zwana jest potocznie Elblążką. Jej długość wynosi około 20 kilometrów. Niektóre źródła podają inne dane (16–17,7 km), a różnica jest związana z końcowym odcinkiem – jedni za ujście rzeki do Zalewu Wiślanego uznają główkę czerwoną, a inni – zieloną. Jest ważną arterią, łączy bowiem szlak Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego z Elblągiem i Zalewem Wiślanym. Wpadają do niej Tina i Fiszewka. Do Nogatu (i dalej także do Zalewu) prowadzi od Elblążki Kanał Jagielloński, mający swój początek na granicy Elbląga.
Informacje żeglugowe
Żegluga po kanale nie sprawia specjalnych kłopotów. Większość brzegów jest porośnięta trzciną, na długich odcinkach kanał jest umocniony drewnianymi palikami. Krajobraz wokół to przeważnie pola uprawne. Na całym szlaku sporo wędkarzy. Przed laty w miejscu obecnych wrót przeciwpowodziowych w Bielniku znajdowały się aż dwie śluzy – dla mniejszych i większych jednostek.

Kanał Jagielloński i Nogat jako alternatywny szlak wodny z Elbląga na Zalew Wiślany. Podstawową drogą wodną z Elbląga na Zalew Wiślany jest Elblążka. Jednak położony w Nowakowie most pontonowy, w razie zbyt wysokich lub zbyt niskich stanów wody, nie jest otwierany. Alternatywną trasą na Zalew Wiślany z Elbląga jest Kanał Jagielloński i Nogat.

NOGAT

nogat

Charakterystyka rzeki
Nogat to typowa żuławska rzeka, ze śladami pierwotnej przyrody i unikatowymi zabytkami po obu brzegach. Jest prawym ramieniem delty Wisły. Zaczyna się na jej 886,6 kilometrze w Białej Górze i po 62 kilometrach wpada do  Zalewu Wiślanego. Nogat prowadzi zaledwie 3 procent wód Wisły do ujścia, stąd też jego niewielki, leniwy prąd, który odróżnia go od królowej polskich rzek. Szerokość Nogatu waha się od 80 do 200 metrów, natomiast szerokość wyznakowanego bakenami (bojami) szlaku żeglownego to około 30 metrów. Płynąc z nurtem zostawiamy zielone bakeny po lewej, a czerwone po prawej stronie naszej łodzi. Na brzegach, stosunkowo rzadko, pojawiają się białe tablice z oznakowaniem kilometrowym.
Głębokość
Nogat zaliczany jest do żeglownych dróg wodnych II klasy i dzieli się na dwa odcinki:
•    pierwszy, skanalizowany – od śluzy w Białej Górze, przez dwie kolejne w Szonowie i Rakowcu, aż po stopień wodny w Michałowie na 38 km. Zanurzenie maksymalne na tym odcinku wynosi 1,6 m.
•    drugi, aż do ujścia do Zalewu Wiślanego (62 km), na którym Nogat jest rzeką żeglowną wolno płynącą – zanurzenie maksymalnie to 1,4 m.
 Linie wysokiego napięcia i mosty
Szlak wodny Nogatu nie powinien przysporzyć trudności nawigacyjnych. Najniższa linia wysokiego napięcia znajduje się na wysokości 12,3 m. Najniższy most to most w Kępkach (50,8 km) o wysokości 3,3–3,7 m prześwitu w przęśle żeglownym (w zależności od poziomu wody).
 Śluzy
Wszystkie śluzy na Nogacie mają podobne wymiary – ok. 57 m długości i ok. 9,5 m szerokości. Wyposażone w podwójne wrota, ale obsługa zwykle otwiera tylko jedne. Realna szerokość na wejściu i wyjściu to niecałe 5 m. Telefon do śluzowego pół godziny wcześniej daje pewność, że wrota będą otwarte i wpłyniemy do śluzy bez oczekiwania w awanporcie. Opłatę uiszczamy w komorze śluzy, przy górnym poziomie wody.
Roślinność
Płynąc Nogatem, należy trzymać się środka szlaku żeglownego. Zmniejsza to ryzyko wkręcenia w śrubę roślinności wodnej, w szczególności salwinii, paproci pływającej, która rośnie dziko na Nogatu. Najintensywniej kwitnie w drugiej połowie sierpnia i utrzymuje się na wodzie do końca września, a nawet października. Jej zbite dywany zalegają przed wrotami do śluz, utrudniając wpłynięcie. W związku z uruchomieniem elektrowni wodnych na śluzach w Szonowie i Michałowie na rzece pojawił się słaby prąd, prawie niewyczuwalny dla żeglujących, ale za to korzystny – roślinność
i nie utrudnia przeprawy.
 Cumowanie
Brzegi Nogatu są porośnięte szuwarami, między którymi można jednak znaleźć ładne plaże do cumowania i biwakowania.

 

źródło: petla-żuławska.pl

 

Kontakt

GoodTimeCzarter

ul.Cicha 4

14-400 Pasłęk

tel +48 608-455-390

tel.+48 604-325-127

kontakt@goodtimeczarter.pl

Licznik Odwiedzin

Dziś 1

Miesiąc 405

Od początku 15313

Odwiedza Nas

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.